fbpx

Ako Funguje Investovanie Do Podielových Fondov

Finančná Poradňa - Investovanie do podielových fondov - článok

Sporíte pre svoje deti, na dôchodok, na predčasné splatenie hypotéky, alebo si len tvoríte peňažnú rezervu? Investovanie do podielových fondov v súčasnosti prináša jednu z najzaujímavejších možností na trhu. Zhodnotenie vkladov na stavebnom sporení neustále klesá, a pri súčasných nízkych úrokových sadzbách na úveroch sú nízke aj úroky na bankových vkladoch či sporeniach.

Mnoho Slovákov ešte stále nemá jasno v tom, ako fungujú súčasné sporiace a investičné produkty a ktoré riešenie je pre nich výhodnejšie. Niektorí možno už o podielových fondoch počuli a chápu výhody, ktoré prinášajú. Pre iných je táto oblasť stále veľkou neznámou. Mnoho z nás už do podielových fondov investovalo a ani sme si to neuvedomili. Založením investičného životného poistenia si totiž zároveň otvárate investičný účet, ktorý je ale najmenej výhodnou cestou z hľadiska prehľadnosti a poplatkov. V každom prípade, týmto článkom vám chceme pomôcť zorientovať sa v jednotlivých pojmoch.

Predstavte si, že chcete investovať do nehnuteľností. Koľko peňazí by ste potrebovali? Zrejme desiatky tisíc eur a viac. V skutočnosti však má takýto objem voľných peňazí len málokto. Bežné rodiny s deťmi, alebo slobodné páry, si odkladajú niekoľko desiatok eur mesačne. A práve na takéto sporenie dobre poslúžia podielové fondy. Ich výnos vám má umožniť investovať kamkoľvek chcete, a to aj s minimálnym vkladom od 20 EUR mesačne.

Čo je vlastne podielový fond?

Predstavte si spoločnú kasičku, kde si jednotliví ľudia mesačne alebo jednorázovo posielajú peniaze v menších či väčších čiastkach. V tejto kasičke sa tak vytvorí väčší kapitál, ktorý už postačuje či na kúpu nehnuteľností, alebo podielov v podnikoch (akciách), dlhových cenných papieroch či komoditách ako sú ropa, káva a pod. Touto cestou teda môže v praxi každý z nás investovať kamkoľvek. V skutočnosti samozrejme podielové fondy spravujú obrovský objem majetku a peniaze investorov diverzifikujú do desiatok až stoviek druhov aktív, aby tak čo najviac zamedzili možnú stratu.

Podľa zákona o kolektívnom investovaní č.203/2011 sa podielovým fondom rozumie:

Spoločný majetok podielníkov zhromažďovaný správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielníkov sú reprezentované podielovými listami.

Ak teda máte nastavený trvalý príkaz mesačne napríklad na 40 EUR, znamená to, že si každý mesiac kupujete podiely vo fonde, ktorými sú podielové listy v tejto hodnote. Ich cena môže v čase stúpať, čím dochádza k zhodnoteniu peňazí.

Ako celý proces investovania vyzerá?

Na nasledovnom obrázku vidíte schému, ktorá ukazuje, ako sa vaše peniaze investujú. Prostriedky posielané z vášho účtu idú na účet do depozitnej banky (ktorou môže byť napríklad aj ktorákoľvek z komerčných bánk na Slovensku) a odtiaľ priamo do podielového fondu. Správca spravuje len chod fondu, teda určuje, kam sa peniaze investujú. Peniaze sa tak alokujú v nejakom pomere do rôznych aktív (dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti a pod.). Správca sa vašich peňazí priamo nedotkne.

Na celý proces dohliada dennodenne Národná Banka Slovenska. Obrovskou výhodou oproti investovaniu cez investičné životné poistenie, je mnohonásobne nižší poplatok za všetky úkony spojené s investovaním. Tým pádom logicky dosahujete na svojom investičnom účte aj vyššie zhodnotenie vašich peňazí. K peniazom tiež máte prístup online cez webstánku alebo aplikáciu správcu. (Podobný prístup ako ako internet banking k bežnému účtu.) Pri tomto type investovania tiež neexistuje povinnosť pravidelného posielania alebo výberu peňazí. Peniaze si teda môžete vkladať a vyberať kedykoľvek.

Môžem prísť o svoje peniaze?

Mnoho ľudí má ešte stále zafixované prípady spojené so spoločnosťami ako BMG Invest a Drukos spred niekoľkých rokov. Ľudia sa nás preto často pýtajú – „čo ak spoločnosť skrachuje? Je to garantované? Nechcem prísť o svoje peniaze.“

Tu je nutné si uvedomiť, že toto boli nebankové spoločnosti, ktoré s podielovými fondami nemali nič spoločné. Ako sme už spomenuli vyššie – vaše peniaze putujú na účet vedený v depozitnej banke a odtiaľ priamo do fondu. Správca nemá dosah na majetok vo fonde, a teda ani na vaše peniaze.

My však ľudom radi ukazujeme konkrétne dôkazy. Pozrime sa teda na to, čo stojí v zákone o kolektívnom investovaní č.203/2011, Prvá hlava, (4):

Majetok vo fonde je spoločným majetkom podielníkov. Majetok vo fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Podielový fond nie je právnickou osobou.

Ako vidíte, krach správcovskej spoločnosti teda nijako nemôže znamenať stratu vašich úspor. Je to ako keby skrachoval autoservis, kam pravidelne chodíte so svojím autom. Budete ho chodiť servisovať inam.

Taktiež Národná Banka Slovenska nepovolí správcovskej spoločnosti ukončiť svoju činnosť, kým nevyrovná majetok klientov. A do tretice, skrachovať môže spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komunálna spoločnosť, alebo iný typ obchodnej spoločnosti. Ale subjekt investovania, ktorý nie je právnickou (ani fyzickou) osobou, skrachovať ani nemá ako. To neznamená, že podielové fondy neprinášajú riziká spojené s podvodom, alebo krachom správcu. Jediné riziká investovania do podielových fondov sú spojené s turbulenciami na finančných trhoch. Napríklad počas krízy v roku 2008 dosahovali mnohé fondy záporné výnosy, niektoré až v 10-kách %.

Je však nutné dodať, že po páde býva rast a krátko nato fondy opäť prinášali kladný výnos, a to výrazne väčší. Tí, čo sa situácie nezľakli a investovali aj počas prepadov, nakoniec nakupovali podielové listy za lepšie ceny, čo sa odzrkadlilo na raste ich účtu pri opätovnom posilnení ekonomiky. Nenechajte teda emócie, aby vás pripravili o zhodnotenie vašich peňazí. Poraďte sa so svojím finančným poradcom či bankovým pracovníkom.

Ako mám investovať a aké fondy si mám vybrať?

Správcov a jednotlivých fondov je ako húb po daždi, preto nie je ľahké mať prehľad. Navyše, bez finančných sprostredkovateľov ani mnoho investičných produktov nie je možné dojednať. Niekoré banky už možnosti investovania do podielových fondov ponúkajú. V praxi sú to však často podielové fondy so slabšou investičnou stratégiou a vyššou poplatkovou štruktúrou, ktoré nedosahujú zhodnotenie porovnateľné so správcovskými spoločnosťami, ktoré zamestnávajú top investičný manažment.

Pri výbere kvalitného správcu môžete hľadať riešenie sami alebo si nechať bezplatne poradiť od našich pracovníkov a využiť naše služby skúsených finančných sprostredkovateľov. Rozhodnutie je na vás. Fondy a ich správcov si však vyberajte zodpovedne.

Zavolaj teraz