Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Kariéra Vo Svete Financií

Kariéra v stabilnej spoločnosti v oblasti finančného sprostredkovania vám umožní absolvovať veľké množstvo školení a tréningov zameraných na váš odborný aj individuálny rozvoj. Vďaka nim budete môcť podchytiť aktuálny vývoj a trendy, ktoré premietnete nielen do spokojnosti vašich klientov, ale aj do vašej vlasnej.

Momentálne obsadzujeme tieto pozície

  • Obchodný zástupca
  • Asistent pre vyšší manažment

V prípade záujmu zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom mailom na adresu:

info@financnaporadna.sk

austin-distel-h1RW-NFtUyc-unsplash

Budovanie dlhodobého partnerstva

Spolupráca s finančným sprostredkovateľom (hovorovo nazývaným aj finačným poradcom) prináša klientom viacero výhod. Jednou z nich je výrazne vyššia objektivita a komplexnosť v porovnaní s oslovením konkrétnej finančnej inštitúcie.

Ako finančný sprostredkovateľ budete svojim klientom vedieť priniesť riešenie vo viacerých finančných inštitúciách naraz. Zároveň v nich v mene svojho klienta vybavíte množstvo vecí aj bez jeho prítomnosti.

Pretože každé uzatvorenie zmluvy predstavuje pre zákazníka finančný záväzok, zásadou vašej pro-klientskej orientácie by malo byť aj poučenie a riadne vysvetlenie veľkého množstva informácií obsiahnutých v zmluve.

Klient sa v spleti informácií nemusí vedieť dobre zorientovať a je len na kompetentnosti sprostredkovateľa poskytnúť mu korektné informácie.

Seriózny finančný sprostredkovateľ si uvedomuje zodpovednosť za portfólio svojich klientov, pretože mu v prvom rade záleží na budovaní dlhodobých partnerstiev. Preto by ste mali každému klientovi venovať osobitú starostlivosť a byť mu kedykoľvek k dispozícii, keď vás bude potrebovať.

Ak chcete už teraz získať prehľad o tom, čo všetko obnáša problematika finančného sprostredkovania, prečítajte si pár článkov zo sveta financií. Tým si môžete na začiatok trochu rozšíriť obzory.

Poznanie klientových potrieb a možností

Profesionálny finančný sprostredkovateľ by mal svojim klientom poskytnúť sprostredkovanie finančného produktu až na základe poznania potrieb klienta a uvedomenia si úrovne jeho finančných znalostí.

Analýzou príjmov a výdavkov spolu s informáciami o aktuálnej životnej situácii tak budete môcť predstaviť svojmu zákazníkovi finančné riešenia, ktoré povedú k zvýšeniu jeho životného štandardu. Môže ísť napr. o zabezpečenie bývania, alebo o krytie formou poistenia.

Úroveň finančnej gramotnosti klientov a ich skúsenosti s finančnými produktmi by mali určiť spôsob vašej komunikácie s nimi. Preto dbajte na jasné a zrozumiteľné podávanie informácií, a to najmä v oblasti kapitálového trhu. V nej by mal absolvovať každý váš klient tzv. test vhodnosti investície, ktorý odhalí, či rozumie aj rizikovému investovaniu.

helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash

Školeniami k vzdelávaniu (ne)finančníkov

Na to, aby ste sa stali kvalitným finančným poradcom, nepotrebujete vyštudovať finančníctvo na univerzite. O vaše vzdelanie v oblasti bankovníctva i poisťovníctva sa postará zodpovedná sprostredkovateľská spoločnosť.

Zoznámi vás s trhmi, ako aj so všeobecnými princípmi fungovania finančných trhov. Tým získate prehľad o finančných produktoch, vrátane rôznych druhov sporenia, poistenia či podielových fondov.

Práca pre takúto spoločnosť vám umožní aj absolvovať veľké množstvo školení a tréningov zameraných na váš odborný aj individuálny rozvoj. Aj vďaka nim budete môcť podchytiť aktuálny vývoj a trendy, ktoré premietnete nielen do spokojnosti vašich klientov, ale aj do vašej vlastnej.

Vo väčšine poradenských spoločností nie je kariéra a možnosť profesijného rastu limitovaná a záleží len na vás a vašej šikovnosti, kam sa vám až podarí dostať a čo si vo svojej práci vybudujete.

Kariéra s množstvom benefitov

Ako sme už v úvode načrtli, kariéra finančného poradcu vám poskytne flexibilitu pracovného času, ktorú ešte klasická práca v takomto rozsahu neponúka.

Váš pracovný kalendár si budete dohadovať prevažne so svojimi klientmi, a tak budete môcť jednoduchšie zladiť svoj pracovný a rodinný život.

Motivačne pôsobí i prepracovaný systém odmeňovania a súťaží, v ktorých sa hrá zväčša o atraktívne výhry v podobe áut či dovoleniek.

V neposlednom rade budete s pribúdajúcimi skúsenosťami a rozrastajúcou sa klientelou postupne dosahovať aj vyšší životný štandard.

cathryn-lavery-NsWcRlBT_74-unsplash

Kariéra vo vlastných rukách

Práca finančného poradcu nepozná obmedzenia či limity. Každý sprostredkovateľ má svoje smerovanie vo vlastných rukách a určuje si svoje profesionálne ambície, ako i úroveň, ktorú chce dosiahnuť. Svojou angažovanosťou podmieňujete výšku vášho zárobku. Ten môže byť až vysoko nadpriemerný.

Práca finančného poradcu vám naviac umožní vybrať si, akým smerom sa budete uberať. Či chcete pracovať individuálne a zaoberať sa len svojou klientelou, alebo si chcete zároveň budovať vlastný tím spolupracovníkov, ktorým pomôžete rásť.

Zatiaľ čo pri individuálnom prístupe budete brať ohľad na svoje osobné preferencie, pri budovaní tímu spolupracovníkov si vytvárate predpoklady pre ďalší rast.

Obe možnosti majú svoje klady i zápory a je len na vás, ktorý štýl práce vám viac vyhovuje.

Dôležitosť tímového ducha

Hoci vám vyhovuje možnosť pracovať samostatne, nikdy by ste nemali zabúdať na dôležitosť tímovej spolupráce. Tá sa ako opodstatnená ukáže najmä v situácii, kedy budete vy či váš kolega potrebovať pomoc a oporu svojich spolupracovníkov.

Výhodou serióznej sprostredkovateľskej spoločnosti je stabilita, ktorú vnáša jej hlavný líder do každodennej činnosti spoločnosti.

Three businesswomen

Táto kariéra nie je pre každého

Práca finančného poradcu nie je vhodná pre každého. Hlavne v začiatkoch sa stáva, že potenciálni klienti nekývnu na vašu stratégiu, ktorú im starostlivo pripravíte.

Odmietnutie zo strany klienta ale zažil každý, kto sa venuje obchodnej činnosti, nech je to finančný poradca, realitný agent, alebo domový predajca.

Ak vás láka práca finančného poradcu, počítajte s tým, že nie každý deň bude ružový a vy sa budete musieť popasovať aj so zamietavými postojmi svojich klientov.

Na druhej strane, naučte sa stavať na svojich úspechoch a prípadné neúspechy prijmite ako nevyhnutnú súčasť každej práce, ako niečo, čo vás môže posunúť dopredu. Pretože aj špičkový strelec bol na začiatku neúspešný, no napriek tomu neprestal strieľať.

Každodenný stereotyp dokáže človeka pripraviť o vychutnávanie okamihov každodenného života a veľkou mierou frustrácie môže dokonca viesť až k zdravotným problémom. Preto je dôležité, aby vám práca, ktorej sa denne venujete, dávala zmysel a motivovala vás vstať ráno z postele.

Nebojte sa zmeny a nasmerujte váš život na cestu, po ktorej vykročíte s vašimi spokojnými zákazníkmi. Pridajte sa k nám a vychutnajte si neobmedzený svet financií.

Momentálne obsadzujeme tieto pozície

  • Obchodný zástupca
  • Asistent pre vyšší manažment

V prípade záujmu zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom mailom na adresu:

info@financnaporadna.sk