fbpx

KASKO – Havarijné Poistenie

Finančná Poradňa - KASKO - článok

Napriek tomu, že už sedemnásť rokov sa na každé auto vzťahuje povinnosť uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, mnohí z nás sa ešte stále mylne domnievajú, že sa z neho v prípade zavinenia poistnej udalosti uhradí škoda aj na ich aute. Túto úlohu však zastupuje havarijné poistenie, označované aj ako kasko.

Havarijné poistenie je riešením, ako minimalizovať nepríjemnosti pri škode spôsobenej na vašom automobile. Slúži na úhradu škody na vozidle nezávisle od toho, kto nehodu zavinil. Havarijné poistenie navyše pokrýva ďalšie vážne riziká, akými sú krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou či úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich.

Vedeli ste, že pôvodne španielske slovo kasko, ktorým dnes bežne pomenúvame havarijné poistenie, označuje trup lode? Pôvod pomenovania súvisí s tým, že počiatky havarijného poistenia sa spájajú práve s námornou prepravou.

Kedy uzavrieť kasko

Rozhodnutie uzavrieť kasko by ste mali zvážiť ešte pred samotnou kúpou automobilu. Ak sa preň rozhodnete, mali by ste brať do úvahy aj skutočnosti týkajúce sa miesta vášho bydliska, možností parkovania, ale aj frekvencie ciest do zahraničia. Podľa toho si budete môcť zvoliť jednotlivé riziká, proti ktorým dáte svoj automobil poistiť a zároveň vylúčite tie, ktoré by ste v poistení platili zbytočne.

Ak si kupujete automobil na lízing, nebudete môcť opustiť autosalón bez platného havarijného poistenia. V prípade lízingových zmlúv je kasko už zahrnuté v cene lízingu, ale môžete si ho uzatvoriť aj individuálne.

Ak ste mali predchádzajúce auto poistené ešte pred kúpou nového vozidla na lízing a za bezškodový priebeh poistenia ste dosiahli bonus, bude pre vás výhodnejšie poistiť ho individuálne.

Zatiaľ čo lízingová spoločnosť bonusy neuznáva a nebude vám vyberať najvýhodnejšie havarijné poistenie, sprostredkovateľ vám môže pomôcť uplatniť si bonus a dojednať poistenie s prispôsobeným poistným krytím.

Ocenenie automobilu pre účely poistenia

Poisťovne pri stanovení ceny vášho auta budú vychádzať z jeho novej alebo časovej ceny. Nová cena je základným ocenením všetkých poisťovní. Pri jej výpočte sa vychádza z novej ceny vozidla bez akejkoľvek zľavy. Zároveň obsahuje hodnotu doplnkovej výbavy auta a DPH.

Ak kupujete nové vozidlo, nová cena sa určí na základe faktúry. Pri starších automobiloch si novú cenu vozidla určuje každá poisťovňa pomocou vlastného softvéru.

Naproti tomu je časová cena v niektorých poisťovniach používaná ako alternatíva. Mala by približne zodpovedať cene, za ktorú sa dané vozidlo predáva v bazároch. Výška časovej ceny určuje maximálny limit poistného plnenia, ktoré poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti.

V prípade poistných udalostí sú čiastkové škody spravidla hradené na základe nových cien a totálna škoda spolu s krádežou sú hradené z časových cien.

Spoluúčasť a jej vplyv na cenu poistenia

Poisťovňa pri výpočte ceny havarijného poistenia zohľadňuje rozsah základného a dodatkového poistenia a jeho kombinácie. Ak uzatvárate kasko a dostali ste sa k otázke spoluúčasti, nemala by vás motivovať len výsledná cena poistenia, ktorá sa s rastúcou výškou spoluúčasti znižuje.

Spoluúčasťou sa rozumie miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Ak ku škode dôjde, poisťovňa zníži svoju poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Výška spoluúčasti býva stanovená v percentách a súčasne aj v minimálnej výške v eurách.

Aj tu platí jednoduché pravidlo: čím vyššia je vaša spoluúčasť, tým nižšie poistné na dané obdobie zaplatíte. No zároveň bude o to nižšie aj poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti. Pre vás to v takom prípade bude znamenať nutnosť disponovať vyššou finančnou hotovosťou. Vaša hotovosť tak bude musieť byť až niekoľkonásobne vyššia v porovnaní s doplatkom za čo najnižšiu, respektíve žiadnu spoluúčasť.

Pri uzatváraní havarijného poistenia sa informujte aj o ponúkaných zľavách. Bežné je poskytovanie bonusov za bezškodový priebeh poistenia či nadštandardné zabezpečenie auta pred odcudzením.

Nemenej dôležitou súčasťou havarijného poistenia sú asistenčné služby. Ak sa ocitnete v núdzi, budete tak môcť využiť bezplatné odtiahnutie vozidla, zabezpečenie ubytovania, náhradnú dopravu, ale aj právnu pomoc.

Ako postupovať pri škodovej udalosti na aute?

Nabúrali do vás a máte uzavreté havarijné poistenie? Pri rozhodovaní o tom, ktoré z poistení si na úhradu škôd uplatníte, by ste mali zvážiť nasledovné fakty.

Poisťovňa vám v prípade uplatnenia plnenia z kasko poistenia preplatí kompletnú opravu v nových dieloch, no spoluúčasť si hradíte sami. Následne začne poisťovňa vymáhať vám vyplatené poistné plnenie od poisťovateľa vinníka. Ak je výška plnenia od poisťovateľa vinníka väčšia ako suma, čo vám bola vyplatená, môžete si nárokovať vyplatenie zvyšnej sumy.

Pri plnení z PZP vinníka síce žiadnu spoluúčasť neplatíte, ale preplatia vám tzv. skutočnú škodu. To znamená, že materiál a náhradné diely vám preplatia po odpočítaní ich amortizácie.

Ako zrušiť havarijné poistenie pri predaji auta

Ak predávate automobil ešte pred skončením zaplateného poistného obdobia, môžete požiadať poisťovňu, aby vám vyplatila tzv. nespotrebované poistné na základe dokladu o predaji.

Nezabudnite si vypýtať potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktoré sa vám zíde pri poisťovaní vášho ďalšieho auta. Po jeho predložení vám poisťovňa podľa svojich podmienok uzná bonus za bezškodový priebeh a budete si tak môcť uplatniť výhody vášho zodpovedného šoférovania.

Uplatnenie bonusu na havarijné poistenie sa však nevzťahuje na bezškodový priebeh za povinné zmluvné poistenie. Zápočtový list v prípade PZP nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré ste spôsobili druhej osobe.

Poistenie finančnej straty

Ak si kúpite nové auto a už po niekoľkých mesiacoch vám ho ukradnú či ho rozbijete „na totálku,“ poisťovňa vám z havarijného poistenia vyplatí maximálne všeobecnú hodnotu vozidla. Ide o cenu, za ktorú sa váš automobil v čase poistnej udalosti predáva na trhu.

A keďže je výška amortizácie vozidla najvyššia práve pri nových autách, za vyplatené poistné plnenie si už nové auto nekúpite.

Aby ste sa vyhli takejto finančnej strate, existuje možnosť samostatného poistenia známeho pod názvom GAP. To vám v prípade totálnej škody preplatí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla, ktorá je vyplatená z kasko poistenia.

Kúpa automobilu je investíciou, ktorá bude slúžiť vášmu komfortu dlhé roky. Riziko poistnej udalosti je prítomné každým naštartovaním auta a jeho vstupom na kolónami preplnené cesty.

Hoci sa pri výbere poisťovne a uzatváraní poistky mnohí orientujú najmä podľa výšky poistného, vhodné havarijné poistenie ochráni váš automobil a v prípade nepríjemností sa postará o úhradu nemalých škôd.

Ak nechcete nechávať veci na náhodu, neváhajte sa poradiť so skúseným finančným poradcom, ktorý vám z portfólia dostupných poistení poradí pre vás najvhodnejšie riešenie s ohľadom na vaše preferencie a životný štýl.

Prečítajte si tiež článok o havarijnom poistení z investujeme.sk.

Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

Zavolaj teraz