fbpx

Odklad Splátok? Refinancovanie Úveru Môže Byť Výhodnejším Riešením

Finančná Poradňa - Odklad splátok alebo refinancovanie - článok

Už počas prvých dní prepuknutia pandémie koronavírusu COVID–19 u nás na Slovensku sa začali objavovať ponuky bánk na bezplatný odklad splátok. Ľuďom pritom ešte neprišli výplaty a príjmy za predchádzajúci mesiac, no mnohí už o odklad požiadali.

Nevýhoda odkladu splátok je, že sa všeobecne považuje za platobnú neschopnosť dlžníka.  To znamená, že v úverovom registri máte negatívny záznam a situácia je z pohľadu bánk horšia, ako keby ste sa omeškali so splátkou.

Viac o bankovom registri sa dočítate v článku Kedy Vám Banka Môže Zamietnuť Žiadosť o Hypotéku.

Nové pravidlá

Od 10. 4. 2020 platí nové nariadenie vlády. Informácia o odklade splátok úveru sa v úverovom registri bude nachádzať, no podľa opatrení a úprav zákonov 75/2020 a 67/2020, banky nemajú odklad z tohto dôvodu považovať za platobnú neschopnosť dlžníka na úvere. Nemalo by to teda mať vplyv na jeho rating a bonitu.

Odklad za takýchto podmienok môže byť atraktívny, ak sa ocitneme v situácií, kedy nám radikálne poklesli príjmy a finančná rezerva už nepostačuje na ďalšie očakávané fixné výdavky domácnosti. Netreba však zabúdať na to, že odklad neznamená „prázdniny“, ani odpustenie, ale posunutie. Koniec splatnosti úveru sa teda posunie o počet mesiacov, na ktoré ste požiadali o odklad. Úver sa zároveň ale ďalej úročí.

Každopádne, málokde vám ukážu konkrétny príklad, ako sa zmení vaša hypotéka po odklade. My sa vám ho teraz pokúsime ukázať v prípade hypotéky vo výške 100 000 EUR, so splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 1,2 %. V našom príklade predpokladáme odklad splátok po 12 mesiacoch splácania, s posunutím konečnej splatnosti úveru (zachová sa počet zostávajúcich splátok):

VÝŠKA ÚVERU100 000 EUR
DOBA SPLATNOSTI30 ROKOV
ÚROKOVÁ SADZBA1,20 %
MESAČNÁ SPLÁTKA330,91 EUR/M
POČET SPLÁTOK360
PREPLATENIE19 128 EUR

Po dvanástich splátkach je zostatok úveru 97 213,80 EUR a zostávajúci počet rokov splatnosti 29. Predpokladajme, že o odklad splátok sme požiadali na 9 mesiacov. Aká bude výška úrokov za 9 mesiacov spočítame podľa pomeru splátky istiny a úroku:

ČÍSLO SPLÁTKYÚROKISTINASPLÁTKAZOSTATOK ISTINY
1297,45 EUR233,46 EUR330,91 EUR97 213,80 EUR
1397,21 EUR233,69 EUR330,91 EUR96 980,11 EUR
1496,98 EUR233,93 EUR330,91 EUR96 746,18 EUR
1596,75 EUR234,16 EUR330,91 EUR96 512,02 EUR
1696,51 EUR234,40 EUR330,91 EUR96 277,62 EUR
1796,28 EUR234,63 EUR330,91 EUR96 042,99 EUR
1896,04 EUR234,87 EUR330,91 EUR95 808,13 EUR
1995,81 EUR235,10 EUR330,91 EUR95 573,02 EUR
2095,57 EUR235,34 EUR330,91 EUR95 337,69 EUR
2195,34 EUR235,57 EUR330,91 EUR95 102,12 EUR

Suma úrokov za 9 mesiacov je 963,94 EUR. O toľko teda celkom zdraží váš úver. Tieto úroky vám budú rozpočítané do splátok podľa splátkového kalendára, ktorý vám predloží vaša banka.

Môže byť refinancovanie úveru výhodnejšie?

Ak by ste sa namiesto odkladu splátok rozhodli pre refinancovanie vášho úveru znížením úrokovej sadzby z 1,2 % napríklad na 0,6 % p.a. a bez poplatku za predčasné splatenie úveru, váš úver sa zmení nasledovne (zaokrúhlili sme zostatok istiny na celé stovky):

VÝŠKA ÚVERU97 200 EUR
DOBA SPLATNOSTI29 ROKOV
ÚROKOVÁ SADZBA0,60 %
MESAČNÁ SPLÁTKA304,38 EUR/M
POČET SPLÁTOK348
PREPLATENIE8 724 EUR

Na mesačnej splátke by ste ušetrili 26,52 EUR, čo napríklad za 3 roky fixácie úrokovej sadzby znamená v absolútnej hodnote 954,72 EUR. K tomu pripočítame úsporu úrokov za obdobie odkladu 963,94 EUR = 1918,66 EUR.

Refinancovanie môže byť ešte omnoho výhodnejšie, ak máte okrem hypotéky aj spotrebný úver

Predstavte si, že by ste v rovnakej situácií okrem hypotéky splácali aj spotrebiteľský úver napríklad s ostávajúcou istinou 8 000 EUR na 8 rokov, s úrokovou sadzbou 7,5 % a splátkou 111,07 EUR. Namiesto odkladu by ste mohli spojiť hypotéku so spotrebným úverom do jednej refinančnej hypotéky. Parametre vášho nového úveru by boli nasledovné:

VÝŠKA ÚVERU105 200 EUR
DOBA SPLATNOSTI29 ROKOV
ÚROKOVÁ SADZBA0,60 %
MESAČNÁ SPLÁTKA329,44 EUR/M
POČET SPLÁTOK348
PREPLATENIE9 445 EUR
Pôvodne ste splácali 2 úvery: Hypotekárny úver –  97 200 EUR na 29 rokov, u.s. 1,2 %, splátka 330,91 EUR Spotrebný úver – 7 500 EUR na 8 rokov, u.s. 7,5 %, splátka 111,07 EUR CELKOM – 105 200 EUR – splátka 441,98 EUR

Spotrebný úver bol síce s kratšou splatnosťou, no za každé 1 euro v podobe hypotéky s úrokovou sadzbou 0,6% preplatíte menej, ako za každé 1 euro spotrebného úveru, napriek dlhšej splatnosti. Preto nemajte obavy z predĺženia konečnej splatnosti.

Mesačne ste ušetrili 112,54 EUR, čo vás prakticky zbavilo spotrebného úveru. Okrem toho aj úroky počas odkladu splátok oboch úverov. Toto riešenie je preto finančne atraktívnejšie.

Potrebujete poradiť pri refinancovaní úverov, prípadne spraviť prepočet, či má pre vás refinancovanie väčší prínos ako odklad? Alebo chcete zistiť, akú maximálnu výšku hypotéky vám môžu banky poskytnúť? Neváhajte využiť kontaktný formulár, radi vám nezáväzne a bezplatne poradíme.

Informácie o odklade splátok môžete získať aj z nášho článku Ako Na Odklad Splátok v Kríze.

Zavolaj teraz