Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Služba Starostlivosť

Bývanie a s ním súvisiace úvery či poistenia, ale aj investovanie či rezerva na starobu vyžadujú istú finančnú zdatnosť. Vyžadujú aj orientáciu v množstve rôznych ponúk a informácií. Neváhajte využiť služby finančného experta. Naši pracovníci vám vďaka bohatým skúsenostiam a prehľadu, po zhodnotení aktuálnej situácie a podmienok na trhu vedia navrhnúť riešenia. Riešenia, ktoré budeú čo najviac zodpovedať vašim možnostiam a potrebám.

freshh-connection-HJckKnwCXxQ-unsplash

Servis pri poistných udalostiach

Hoci ste k vlastníctvu majetku či k zdraviu a životu pristupovali zodpovedne a poistili ste sa proti jednotlivým rizikám, poistná udalosť vás môže nepríjemne zaskočiť. Pýtajte sa preto už pri uzatváraní poistných zmlúv na asistenciu v prípade poistnej udalosti a rozhodujte sa pre výber partnera aj na základe tohto kritéria. Oceníte to v krízovej situácii, v ktorej vás naši experti odbremenia od administratívy. Vy sa tak budete môcť sústrediť na vyrovnanie sa s nečakanou udalosťou.

KONTAKT

Audit zmlúv

Roky neaktualizovaná poistná zmluva či nevýhodná hypotéka, ktorej práve končí obdobie fixácie úrokovej sadzby, sú dôvodom na stretnutie s finančným expertom. Čím dlhšie totiž nechávate takéto produkty bez povšimnutia, tým viac na ne doplácate. Finančný sprostredkovateľ pravidelne sleduje a vyhodnocuje vývoj a trendy na finančných trhoch, a tak vám po analýze vašich zmlúv odporučí optimálne riešenie. Ušetríte tak nemalú sumu peňazí a navyše vás takáto služba nič nestojí.

KONTAKT

mari-helin-ilSnKT1IMxE-unsplash

Požadujte od finančných sprostredkovateľov a poradcov viac než len uzatvorenie zmlúv. Pýtajte sa ich hneď od začiatku na starostlivosť.