Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Služby Pre Budúcnosť

Investičné produkty sa prispôsobujú potrebám bežných ľudí a stávajú sa tak dostupnejšími. O tom, že si na ne čoraz viac zvykajú aj Slováci, svedčí rastúci záujem o investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov. Investovanie umožňuje peniazom zarábať a chráni ich tak pred znehodnotením.

Ilustračný obrázok - starší pár

2. pilier

Pokiaľ sa nechcete spoliehať na príjem v starobe len zo Sociálnej poisťovne, je vhodné zamerať sa na viaceré zdroje budúceho dôchodku. Jedným z nich je aj 2. pilier. Výber povinných príspevkov pritom realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá ich postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tá ich následne pripíše na váš dôchodkový účet a pri dosiahnutí dôchodkového veku budete poberať príjem z dvoch zdrojov. Dôchodok z 2. piliera pritom bude závisieť od zaplatených príspevkov a ich zhodnotenia.

KONTAKT

3. pilier

3. pilier, známy pod pojmom doplnkové dôchodkové sporenie, je dobrovoľnou formou sporenia na starobu. Príspevky doň zväčša znáša sporiteľ, no v mnohých firmách je obľúbeným benefitom príspevok zamestnávateľa na tretí pilier svojich zamestnancov. Ak sa rozhodnete sporiť si v treťom pilieri, môžete si znížiť základ dane do sumy 180 eur ročne. Navyše sa v prípade úmrtia sporiteľa nasporené prostriedky stávajú predmetom dedičského konania.

KONTAKT

Ilustračný obrázok - starší muž
Ilustračný obrázok - počítač

Podielové fondy

Investovanie do podielových fondov nevyžaduje veľké množstvo peňazí a investovať môžete už od 10 eur mesačne. Pri výbere fondu by ste sa mali riadiť svojim investičným cieľom, ako aj rozložením rizika a časovým horizontom investície. Existuje viacero typov podielových fondov, pričom základ tvoria otvorené a uzavreté podielové fondy.

KONTAKT

Investovanie

Ak disponujete voľnými finančnými prostriedkami a nechcete sa prizerať strate ich hodnoty, riešením je investovanie. Presun vašich financií z nízko úročených účtov do rizikovejších investícií by mala podporiť aj hrozba negatívneho úroku, ktorý sa už čoskoro môže stať slovenskou realitou. Zvážte preto investičné produkty zložené z akciových a dlhopisových fondov, alebo investujte do zlata a drahých kovov, ktoré si svoju hodnotu držia tisícročia.

KONTAKT

chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash
Ilustračný obrázok - eurové bankovky

Renta

Vlastníctvo kapitálu či nehnuteľností je príležitosťou poberať rentu. Renta je zväčša pravidelný, stály príjem, ktorý nie je podmienený predajom tovarov alebo služieb. Rentierom sa tak môžete stať aj vy, pokiaľ správne investujete svoje voľné finančné prostriedky.

KONTAKT

Ak vám už dnes nie je ľahostajná vaša budúcnosť, je potrebné sa vzdelať a poradiť v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Naši finanční experti vám s tým radi pomôžu.