Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Služby Pre Majetok

Kúpa auta a zabezpečenie bývania sú investíciami na dlhé roky, preto by ste nemali podceniť ich ochranu. Poistenie majetku komplexne pokrýva riziká, ktorými môže byť váš hnuteľný či nehnuteľný majetok ohrozený. Vyskladajte si ho podľa vašich potrieb a plaťte iba za to, čo môžete reálne využiť.

Ilustračný obrázok - pohľad z auta

PZP – Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musíte mať uzavreté už pri jeho prihlasovaní. PZP vám zabezpečí úhradu škôd zapríčinených motorovým vozidlom a ochráni vás v prípade spôsobenia ujmy na majetku či zdraví iných osôb. Poistná zmluva sa zväčša uzatvára na dobu neurčitú, klient má však právo vypovedať ju najneskôr šesť týždňov pred skončením jej platnosti.

KONTAKT

KASKO – Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, známe aj ako kasko, slúži na úhradu škody na vašom vozidle nezávisle od toho, kto dopravnú nehodu zavinil. Okrem toho pokrýva aj také riziká, akými sú krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou či úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich. Pre kasko sa popri PZP môžete dobrovoľne rozhodnúť. Ak si však auto kupujete na lízing, ide o povinnosť a jeho cenu máte zväčša zahrnutú v samotnom lízingu.

KONTAKT

Ilustračný obrázok - auto v tuneli
Ilustračný obrázok - obývačka

Nehnuteľnosť

Hodnota domova je nevyčísliteľná. Preto by mala byť ochrana vášho nehnuteľného majetku pred náhodnými udalosťami samozrejmosťou. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa poistenie domu, bytu, chaty, garáže, ale aj budovy vo výstavbe. Ochráni ich pred vandalizmom či živelnou pohromou a zabezpečí ich proti krádeži.

KONTAKT

Zodpovednosť za škodu

Zveril vám zamestnávateľ služobné vozidlo? Myslite na ochranu pred škodami na majetku firmy, v ktorej pracujete. Poistenie zodpovednosti za škodu je určené všetkým, ktorým hrozí, že svojím nedbanlivým konaním spôsobia škodu, za ktorú od nich zamestnávateľ bude požadovať náhradu. Poistenie pokrýva škody až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

KONTAKT

Ilustračný obrázok - žena sediaca na streche auta
Ilustračný obrázok - tachometer

Leasing

Ak vám na nákup auta nestačia vlastné zdroje, siahnite po leasingu. Ide o formu prenájmu predmetov bežnej spotreby alebo hnuteľného majetku. Keď chcete mať auto po skončení doby prenájmu vo svojom vlastníctve, využite finančný lízing. Ak si ho však plánujete len krátkodobo prenajať, vhodnou alternatívou bude operatívny lízing. Po skončení prenájmu vrátite prenajímateľovi, ktorý súčasne zodpovedá za opravy a údržbu.

KONTAKT

Zdá sa vám, že informácií o produktoch je viac, ako môžete obsiahnuť? Nechajte si poradiť od skúsených finančných sprostredkovateľov. Naším cieľom je vaša spokojnosť.