Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Služby Pre Zdravie

Zdravie je najväčším bohatstvom človeka. Kým sme zdraví, nič nám nechýba. Aby sme si zachovali životný štandard a dokázali si dôstojne plniť svoje záväzky aj v prípade choroby či úrazu, mali by sme venovať pozornosť poisteniu zdravia i života.

Ilustračný obrázok - športovkyne

Životné poistenie

Životné poistenie rieši náročné, často nepredvídateľné životné situácie. Existuje viacero typov životného poistenia. Rizikové životné poistenie kryje riziko úmrtia, úrazu či choroby. Investičné poistenie naproti tomu spája životnú poistku so sporením, pričom poistné poisťovňa investuje do cenných papierov. Výnosy sa vyplácajú pri dožití sa určitého veku.

KONTAKT

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie vás ochráni na cestách i počas aktívneho oddychu na tak dlho, ako budete potrebovať. Krátkodobé cestovné poistenie by sa malo stať bežnou súčasťou každej turistickej aj pracovnej cesty, aby sa váš pobyt v zahraničí pri náhlom ochorení alebo úraze nezmenil na nepríjemnosť vo výške stoviek či tisícok eur. Dojednať si pritom môžete poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe. Nezabudnite ani na pripoistenie do hôr pre prípad zásahu horskej záchrannej služby.

KONTAKT

Ilustračný obrázok - cestovateľka v meste
Ilustračný obrázok - deti

Zdravotné poistenie

Podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je zdravotné poistenie. Jeho najčastejšou formou je verejné zdravotné poistenie, ktoré môže byť povinné a dobrovoľné. Na dobrovoľnej báze sa uzatvára individuálne zdravotné poistenie. Slúži ako doplnkové, nadštandardné poistenie, pričom najčastejšie kryje riziká vzniku úrazu či choroby. Poisťujú sa ním tiež trvalé následky či denné odškodnenie v dôsledku vzniku poistnej udalosti.

KONTAKT

Ochranu zdravia neradno podceňovať. Dnes ešte zdraví sme, no zajtra už nemusíme byť. Preto je lepšie poistiť sa do budúcnosti, pre každý prípad.