fbpx

Životné Poistenie a Jeho Význam

 

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, ktorá skríži plány nielen jemu, ale aj jeho rodine a bude potrebovať pomocnú ruku. Tá je však mnohokrát nedostupná, najmä pokiaľ ide o pomoc finančnú. Aj na nepredvídateľné životné okolnosti sa však viete pripraviť, ak uzatvoríte životné poistenie.
Úlohou životného poistenia je práve riešenie náročných životných situácií. Okrem krytia rizík, akými sú úmrtie, úraz či choroby, môžete dokonca spojiť poistenie so sporením.

 

Nečakané životné udalosti sa týkajú každého

 

 

Myšlienky na smrť alebo inú nechcenú udalosť nie sú práve príjemné. Nikto z nás však nevie, čo sa môže jemu či jeho blízkym stať a ako sa táto udalosť dotkne životného štandardu celej rodiny. Životné poistenie kryje riziká, ktoré so sebou prinášajú nepríjemné udalosti. Ak teda nastane situácia, voči ktorej ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu.

 

 

Napriek tomuto faktu sa Slováci naďalej zameriavajú skôr na poistenie majetku než na poistné zabezpečenie vlastnej osoby alebo svojej rodiny. Podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov tento fakt ovplyvňuje skutočnosť, že majetok sa najčastejšie získava úverovaním, čo je spojené s povinnosťou ochrany majetku.

 

 

Neochotu poistiť sa spôsobuje aj nedostatočná znalosť poisťovacieho trhu či slabá finančná gramotnosť. A tak sa mnohí z nás uchyľujú k pravidelnému šetreniu čiastky vo výške poistného v banke a spoliehajú sa skôr na šťastie v živote.

 

 

Smrť, choroba, dožitie

 

Podľa prieskumu „Mileniáli 2018“ agentúry NMS Market Research, má 46 % všetkých Slovákov uzavretú nejakú formu životného poistenia. Až 51 % z nich je vo veku od 35 do 55 rokov. Teda vo veku, kedy väčšina z nich rieši otázku hypotéky či narodenie a výchovu dieťaťa.

 

 

Medzi najčastejšie poisťované udalosti v životnom poistení patrí úmrtie a dožitie sa určitého veku.

 

 

K životnému poisteniu si môžete zároveň pripoistiť aj ďalšie riziká. Patrí medzi ne choroba, úraz či invalidita. Poistenci čoraz častejšie siahajú aj po dennom odškodnení za nevyhnutnú liečbu úrazu a po dennej dávke v prípade práceneschopnosti či hospitalizácie.

 

 

Všetky prípady sú spojené s neschopnosťou zarábať peniaze a s vyššími nákladmi na život.

 

Riziko a investícia

 

 

Ak uvažujete o životnom poistení, budete si v prvom rade musieť zodpovedať základnú otázku: chcete sa len poistiť, alebo si popri poistení aj šetriť?

 

 

V prípade, že sa rozhodnete pre rizikové poistenie, budete poisťovni platiť poistné. Ak počas trvania poistenia nastane udalosť, ktorú ste si poistili, poisťovňa vám vyplatí dohodnuté plnenie. Ak však táto udalosť nenastane, žiadne peniaze vám nebudú vyplatené. Výhodou rizikového poistenia však je, že poistenie smrti a trvalých následkov úrazu si môžete uzatvoriť už od 10 € mesačne.

 

 

Iná situácia nastáva pri investičnom životnom poistení. Tu platíte poistné, ktorým sa poisťujete pre prípad budúcej udalosti a súčasne platíte poistné, ktoré za vás poisťovňa investuje do cenných papierov. Výnosy z tohto investovania vám poisťovňa pripíše na vaše osobné konto, pričom určenú sumu dostanete zvyčajne vyplatenú pri dožití sa určitého veku.

 

 

Tretím prípadom je kapitálové životné poistenie. Funguje na podobnom princípe ako investičné poistenie, rozdiel je však v zhodnotení o fixne dohodnuté percento. Poisťovňa vám teda garantuje úrok. Ani v tomto prípade sa však nezhodnocuje celá suma poistného, len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje na poplatky a na rizikové poistenie.

 

 

Životné poistenie k hypotéke a úverom

 

 

Z aktuálnych údajov NBS vyplýva, že 26 % Slovákov má nejaký úverový záväzok. Zadlžený je takmer každý tretí dospelý obyvateľ Slovenska. Dlhy na bývanie malo 17 % z celkového počtu dlžníkov a spotrebiteľské úvery takmer 65 %. Obidva druhy úverov malo zvyšných 19 % z celkového počtu dlžníkov.
Úverovému zadĺženiu našich obyvateľov sme sa z časti venovali aj v našom článku o hypotékach.

 

 

Ak aj vy splácate hypotéku a úvery, určite by ste mali mať uzatvorené aj životné poistenie s poistným krytím v primeranej výške. Pretože náklady na splácanie hypotéky patria k najvyšším životným výdavkom. Práve životné poistenie vás a vašu rodinu dokáže zabezpečiť aj v situácii, keď nebudete môcť úvery splácať.

 

 

V prípade, že z rodinného rozpočtu vypadne jeden príjem v dôsledku úmrtia, choroby, či úrazu, príde k poistnému plneniu zo životného poistenia, ak tak bola poistná zmluva nastavená. Poistník si tak môže svoju hypotéku znížiť o značnú časť, prípadne ju celú splatiť naraz. Výpadok príjmu tak bude čiastočne alebo úplne kompenzovaný tým, že vašu o vašu hypotéku sa postará poisťovňa.

 

 

Tu je ale na mieste poradiť sa s odborníkmi prv než životné poistenie uzatvoríte. Tiež odporúčame poradiť sa, ak vám vznikajú nové finančné záväzky a vaše poistné zmluvy sú už staršieho dáta. Ich nastavenia totiž nemusia odrážať aktuálnu skutočnosť.

 

Životné poistenie od zamestnávateľa nestačí

 

 

Ak patríte medzi tých šťastlivcov, o ktorých sa ich zamestnávateľ stará aj vo forme zamestnaneckého životného poistenia, môžete hovoriť o veľkom benefite. Jeho nevýhodou však býva zväčša nízke plnenie, ktoré mladú rodinu nedokáže v prípade poistnej udalosti dostatočne zabezpečiť. Navyše sa v prípade ukončenia pracovného pomeru skončí aj vaše zamestnanecké životné poistenie. Preto je lepšie platiť si ho individuálne.

 

 

Správne uzavreté životné poistenie je alfou a omegou zabezpečenia svojej budúcnosti

 

 

Pri uzatváraní životného poistenia mávame najväčší strach z následkov dopravných nehôd či úrazov pri športe. Okolnosti, ktoré nedokážeme predvídať, nás až v 75 % prípadov motivujú k uzatvoreniu životnej poistky.

 

 

Prieskumy poisťovacích štatistík však ukazujú, že práve úrazy spôsobujú len 15 % trvalých následkov. V skutočnosti sa totiž až 85 % trvalých následkov pripisuje chorobám. Z nich až 30 % predstavujú duševné choroby, ktorými sa vďaka ich „neviditeľnosti“ takmer nezaoberáme. Tieto čísla by vám preto mali pomôcť uvedomiť si správne nastavenie parametrov vašej životnej poistky.

 

 

Správne nastavenie základnej poistky nie je vôbec náročné. Vychádza sa pri ňom z vašej rodinnej situácie, veku, zdravotného stavu a prípadnej zadlženosti.

 

 

Ak žijete v manželstve s dvomi malými deťmi a máte hypotéku, vhodnou kombináciou je poistenie pre prípad smrti, pracovnej neschopnosti, závažných ochorení a invalidity. Pokiaľ ste slobodní, bezdetní a netrpíte vážnym ochorením, postačí vám poistenie menšieho rozsahu.

 

 

Ako sme už spomenuli vyššie, na trhu existuje niekoľko typov životného poistenia. Najdôležitejším krokom pri vašom rozhodovaní by preto mal byť výber odborníka, ktorý vám životné poistenie vysvetlí a pomôže s výberom produktu pre vaše potreby.

 

 

Zdá sa vám, že ste mladí a zdraví a vás sa životné poistenie nijako netýka? Nikdy neviete, čo nepredvídane sa môže stať. Paradoxne, práve v skoršom veku je výška poistenia oveľa nižšia a výhodnejšia, nakoľko vekom sa zvyšuje riziko zdravotných problémov. Je síce pravda, že v prípade smrti vás poistka rodine nevráti, no v nepríjemnej situácii jej pomôže vyhnúť sa nedostatku peňazí.

 

 

Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

 

Zavolaj a poraď sa s nami